TZOB çiftçilerin beklentilerini 10 başlıkta özetledi

ANKARA (İGFA) – TZOB tarafından Ziraat Odalarımız aracılığıyla yapılan çalışmaya dikkati çeken Genel Başkan Şemsi Bayraktar, il ve ilçelerde belediyelerin tarım sektörüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ve çiftçilerin belediyelerden beklentileri tespit ettiklerini duyurdu.

Yapılan çalışma neticesinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illerde tarım alanlarının yeterince korunmadığı, verilen desteklerin çiftçiler tarafından yeterli bulunmadığı tespit belirlendi.

Büyükşehirlerde,10 yılda toplam işlenen tarım arazilerinde 2,5 milyon dekar azalma olduğunu kaydeden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Ülkemizde işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamı 2023 yılı itibarıyla 23 milyon 941 bin 709 hektardır. Toplam tarım alanının yüzde 55,7’si yani 13 milyon 337 bin 897 hektar büyükşehir belediyesi sınırları içerinde bulunan 30 ildedir. 2014 yılında 30 büyükşehir belediye sınırlarında bulunan işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitki alanı toplamı 13 milyon 589 bin 850 hektardır. 2023 yılında ise yüzde 1,85 azalarak 13 milyon 337 bin 897 hektara geriledi. 6360 sayılı Büyükşehir Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 10 yıl geçti ve bu sürede büyükşehirlerde 2 buçuk milyon dekarlık işlenen tarım alanı yok oldu. Büyükşehirlerin önemli kısmı sanayinin fazla olduğu, sahile yakın turizmin daha ön planda olduğu illerden oluşuyor. 1. sınıf verimli tarım arazilerinin fazlaca olduğu bu illerde tarım arazilerinin, tarım dışı amaçla kullanımına yönelik tehdidi gün geçtikçe daha da artırıyor.” diye konuştu.

“KIRSAL NÜFUSUN ORANI YÜZDE 23’E GERİLEDİ”

Türkiye’de kırsal nüfus da azalma yaşandığını belirten Bayraktar, “Dünya Bankası’nın verilerine göre 2014’te Türkiye nüfusunun yüzde 27’si kırsalda yaşarken 2022’de bu oran yüzde 23’e geriledi. Son yıllarda kırsaldan kente göçün hızlandığı göz önüne alındığında karşımıza ilk olarak kırsal bölgelere sosyal ve kültürel yaşantıyı geliştiren hizmetlerin götürülmesi gereği çıkıyor. Belediyeler, kırsal hayatın doğal yapısını bozmadan sosyal ve kültürel açıdan destek vererek buraları yaşanılabilir hale getirmelidir” dedi.

Bazı belediyeler tarafından afet sonrası yardımlar, mazot, gübre, yem, ilaç, tarım alet-makine, malç naylonu, tekne bakım malzemesi, sera yardımları yapıldığı ve kırsal kalkınmaya yönelik projeler üretildiğinin tespitleri arasında yer aldığını ifade eden Şemsi Bayraktar, “Çiftçilerimizin ihtiyacı olan desteklerin tespiti ve uygulanmasıyla kırsal alana yönelik projeler yapılmasında bazı belediyeler Ziraat Odalarımız ve kooperatiflerle birlikte çalışırken, çoğu belediye de bu çalışmayı yapmıyor. Ülkemizde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ekim alanlarının yüzde 56’sı, sebze bahçeleri alanlarının yüzde 68’i, meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanlarının yüzde 75’i büyükşehirlerde bulunuyor” diye konuştu.

Bayraktar, TZOB’un raporuna göre çiftçilerin belediyelerden beklentilerini 10 ana başlıkta şöyle sıraladı:

1-Tarım arazileri korunmalıdır
2-Kırsalda genç nüfusu tutabilmek için sosyal alanlar artırılmalıdır
3- Belediyeler ve Ziraat Odaları birlikte hareket etmelidir
4-Pazarlama kooperatiflerinin kurulmasına destek olmalıdır
5- Semt pazarlarında üreticilere daha fazla yer ayrılmalı, üretici pazarları her ilçede kurulmalıdır
6-Destekler artırılmalıdır
7-Kırsal Alanlara altyapı hizmetleri artırılmalıdır
8-Tarımsal ürün işleme tesisleri kurulmalıdır
9- Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kurulmasına destek olmalıdır
10-Kırsal Turizm ile kırsalda gelirin artırılması sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x